Περιβαλλοντικό Πάρκο, Λατσιά Κύπρος, 2012

Ανάπλαση πάρκου 

Παλλουρόκαμπος Λατσιά, Κύπρος