ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - Π. ΨΥΧΙΚΟ 2021

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ A’ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟ.