Ξενοδοχειακή μονάδα στη Σάμο, 2013

Sivilla Hotel

Ομάδα Μελέτης :
Πάνος Νικολαϊδης
Έρρικα Προτέστου

Σε συνεργασία με :
Δέσποινα Ζαφειράκη
Βιβή Ηλιοπούλου