Υπηρεσίες

Μελέτη, κατασκευή, εμπορία &

συντήρηση ιδιωτικών έργων -

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η ενασχόληση της εταιρείας με τα έργα της είναι κάθετη, καθώς τα μέλη της και οι συνεργάτες της εκπονούν όλες τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτηρίων (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανο-λογική μελέτη), επιβλέπουν συνεχώς την κατασκευή μέχρι την αποπεράτωση του έργου και αναλαμβάνουν τη συντήρησή τους.

Άλλες υπηρεσίες

  1. Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χωρών
  2. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
  3. Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
  4.  Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα