ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία Αφοί Ζαφειράκη Ο.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 1976 και ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, εμπορία και συντήρηση ιδιωτικών έργων. H Δέσποινα Ι. Ζαφειράκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός και ο Κωνσταντίνος Ι. Ζαφειράκης, Πολιτικός Μηχανικός συνιστούν μέλη της από το 2000.
Η ενασχόληση της εταιρείας με τα έργα είναι κάθετη, καθώς αναλαμβάνει όλες τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτηρίων και επιβλέπει το έργο έως την αποπεράτωσή του.

Φιλοσοφία της εταιρείας μας αποτελεί η μελέτη & κατασκευή κτιρίων με υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και αισθητική εναρμονισμένη απόλυτα με τα χαρακτηριστικά που απαιτεί το είδος χρήσης, η περιοχή και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένο το κάθε έργο.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ζαφειράκη Δέσποινα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζαφειράκης Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός

Νακατσιάδης Δημήτρης

Cad & Project Manager

Τζώρτζη Βασιλική

Office Administrator